Nákupní košík
Váš nákupní košík je prázdný.

prodejce:

Marcel Lipták-Autodíly EDEX
Frýdecká 85/267C
719 00 Ostrava-Kunčice

IČO: 40340791
DIČ: CZ6806281284

1. PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

1/ Základní pravidla prodeje na vyfuky-edex.cz

a) Veškeré objednávky uskutečněné na vyfuky-edex.cz jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (viz níže), a že s nimi souhlasí.

b) Prodávající každou došlou objednávku potvrdí, a to formou e-mailové zprávy, kterou zašle zákazníkovi. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí či kupujícím uvedená doručovací adresa je zjevně pochybná. Prodávající má právo zrušit objednávku i v případě, že na uvedené doručovací adrese již dříve došlo k nepřevzetí některého z objednaného zboží. V těchto případech bude prodávající bez zbytečného odkladu kontaktovat kupujícího na e-mailovou adresu a dohodne s ním další postup.

c) Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl zákazník, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu vyfuky-edex.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost zákazníka je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků. Písemnou žádostí se rozumí doporučený dopis zaslaný na adresu prodávajícího.

2/ Dopravné a balné

Poštovné a balné je závislé na celkové hmotnosti zboží v košíku. Přesáhne-li hmotnost zboží 20kg je zákazník požádán, aby si způsob a cenu dopravy domluvil s prodávajícím telefonicky na čísle 596 237 596 nebo 608 444 868
Osobní odběr vybraného zboží je možný na adrese Frýdecká 85/267C, 719 00 Ostrava-Kunčice v pracovní dny mezi 8.00 - 16.00 hodinou.V sobotu dle tel.dohody.Více v sekci Platební a dodací podmínky.

 

3/ Dodací lhůta

Došlé objednávky prodejce vyřizuje v závislosti na dostupnosti konkrétního zboží.V případě dostupnosti zboží se doba doručení pohybuje od 2-5 dnů.Pokud bude nutno tuto dobu prodloužit, bude prodejce informovat kupujícího na e-mail uvedený v objednávce. V převážné většině je nabízené zboží skladem a je odesíláno následující pracovní den po přijetí objednávky.

2. PRÁVA A POVINNOSTI NAKUPUJÍCÍHO

1/ Kupující musí uvést úplnou poštovní adresu, na kterou má být odesláno objednané zboží.

2/ Kupující se zavazuje, že odebere závazně objednané a zaslané zboží a zaplatí celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

3/ Na základě zákona č. 40/1964 Sb., obč. zák., ve znění pozdějších změn, má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkové), za splnění následujících podmínek:

- vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené
- nakupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce (viz bod 5. Kontakty)

Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosím, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.

4/ Nakupující má právo požadovat výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků shop@vyfuky-edex.cz, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele.

3. REKLAMAČNÍ ŘÁD

1/ Záruční doba

Záruční doba činí 24 měsíců od data prodeje konečnému spotřebiteli, respektive dne vystavení faktury.

Záruka na výfuky se vztahuje na prorezivění prodávaného zboží, uvolnění vnitřních příček. Záruka se nevztahuje na povrchovou korozi. Tato záruka zaniká v případě, kdy bylo zboží namontováno neodborně, pokud je vozidlo vybaveno alternativním pohonem LPG, CNG, pokud došlo k zásahu do výrobku, jeho úpravě nebo rozdělení na více částí.

V případě reklamace katalyzátoru bude po zákazníkovi vyžadována kopie velkého TP  v místě, kde je vyznačen druh pohonu. V případě objednání keramického katalyzátoru na vůz upraven na pohon LPG/CNG nebude tato reklamace uznána.

2/ Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen doručené zboží pečlivě zkontrolovat, zda není zboží poškozené, zda je kompletní (doplňky jsou přibalovány k tlumiči výfuků). V případě poškození obalu doporučujeme zákazníkům sepsat s řidičem protokol a poté neprodleně informovat o této skutečnosti prodavájícího.Pozdější reklamace již nelze uplatnit.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a) zaslánín e-mailu na adresu shop@vyfuky-edex.cz
b) telefonicky na čísle 596  237 596 nebo 608 444 868.
c) zaslání reklamace poštou na adresu prodejce (viz bod 5. Kontakty)

Kupující je povinen uvést:

- číslo objednávky
- doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad)
- nejvýstižnější popis závad a jejich projevů

3/ Povinnosti prodávajícího

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

4/ Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle zák. č. 40/1964 Sb., obč. zák., ve znění změn a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán daňový doklad, který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník převzetím daňového dokladu a zaplacením zboží. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce/doručovatele.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím, je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na adresu dodavatele. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení poslat zpět v původním obalu a doporučeně na výše uvedenou adresu v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi do 14 kalendářních dní vrátí zpět odpovídající částku na uvedené číslo účtu zákazníka.Náklady spojené s dopravou se nevrací a poštovné hradí zákazník. Pokud prodejce zjistí nedostatky při vrácení zboží uvedené výše, vrátí zboží zpět zákazníkovi. V tomto případě poštovné hradí zákazník.

Veškerá data, která od Vás získáme, budou chráněna před zneužitím, nebudou poskytnuta jiné osobě ,vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží minimum informací o zákazníkovi k vyřízení Vaší objednávky.

4. PLATBA

Zákazník může uhradit cenu za zboží buď dobírkou nebo hotově při osobním odběru.

5. KONTAKT

Marcel Lipták
Frýdecká 85/267C

719 00 Ostrava-Kunčiče



Eshop INFO:
shop@vyfuky-edex.cz
tel.: + 420 596 237 596, +420 608 444 868